Kabinet komt bij de voorjaarsnota met extra geld voor de jeugdzorg. Maar is het extra geld wel voldoende om de tekorten van de gemeenten te dekken?

De gemeenten krijgen in 2019 € 420 miljoen, in 2020 € 300 miljoen en in 2021 € 300 miljoen. Dit geeft gemeenten, zeker in 2019 wat ruimte. De gelden zijn echter niet van een structureel karakter. Dat vind ik zeer teleurstellend. De jaren vanaf 2022 laat dit kabinet over aan haar opvolgers. Wel is dit kabinet bereid in te stemmen met een, onder gezamenlijk opdrachtgeverschap, in te stellen nader onderzoek (over de periode 2015-2019), om te bepalen welke structurele compensatie nodig is, met daaraan gekoppeld een arbitrage.

Daarnaast zal dit kabinet de provinciale toezichthouders een richtlijn geven zodat gemeenten een meerjarendekking in de begroting kunnen opnemen voor de uitgaven jeugd. De druk om op andere voorzieningen te bezuinigen wordt hiermee verlicht.

Maar de gemeenten krijgen ook een opdracht mee van het kabinet. De gemeenten moeten het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter laten functioneren en vernieuwing van de jeugdzorg bespoedigen. Het kabinet doet net of dit bij de gemeenten al niet hoog in het vaandel staat. De extra gelden die nu vanuit de voorjaarsnota beschikbaar komen zijn enkel de gelden die bij overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten op 1 januari 2015 zijn bezuinigd. De minister erkend dat het volume is gestegen en de jeugdzorg is duurder geworden. Of deze gelden dus voldoende zijn om het tekort te dekken is maar de vraag.

Zie hieronder de brief van 27 mei 2019 van het kabinet aan de VNG.

brief-kabinet-aan-de-vng-over-extra-gelden-voorjaarsnota-jeugdzorg-en-ggz.pdf

Mijn installatie als raadslid gemeente Zutphen

Morgen maandag 20 mei 2019 is het dan zover. Dan word ik voor een tweede periode geïnstalleerd voor de Stadspartij Zutphen-Warnsveld als raadslid in de gemeenteraad van Zutphen. Agenda raadsvergadering 20 mei 2019 Ik heb er ontzettend veel zin en ben volop gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ik sta niet alleen. Ik ga het samen doen met de andere fractieleden.

De fractie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld bestaat uit een prachtig team. Raadslid Hans Boersbroek en de forumleden Berry Vink en Kees van Toor en het nieuwe ons forumlid Mirjam van Ast. Ook zij wordt 20 mei benoemd.

Stadspartij Zutphen-Warnsveld: al ruim 29 jaar de onafhankelijke lokale partij met oog voor cultuur, historie, toekomst en natuur.

Gerard Pelgrim (g.pelgrim@raad.zutphen.nl)

Prachtige zonsondergang bij de IJssel in Zutphen

Prachtige zonsondergang in de IJssel

Prachtige zonsondergang in de IJssel

Vanavond een mooie fietstocht gemaakt langs de IJssel in de omgeving van Zutphen met een prachtige ondergaande zon in de IJssel.

%d bloggers liken dit: