Meer aandacht nodig voor waterstof als vervanger aardgas anders halen we de doelen van het klimaatakkoord niet.

Ik ben geen tegenstander om van het gas af te gaan maar ben van mening dat dit niet het doel moet zijn maar onderdeel is om te komen naar CO2 neutraal. Sneller van het gas af leidt tot meer stroomgebruik. Opwekking van stroom kost ook energie en moet deels weer worden geïmporteerd en opgewekt door centrales die op steenkolen, bruinkool of gas worden gestookt. Wat per saldo weer tot meer CO2 uitstoot geeft. En wereldwijd de CO2 uitstoot niet verlaagd maar doet stijgen. We moeten dus hierover wel goed nadenken en de juiste keuze maken. 

De mogelijkheden en gebruik van waterstof blijven volgens onderbelicht in het debat.  Waterstof geeft geen CO2 uitstoot en kan veel sneller ook beschikbaar komen voor de huishoudens en particulier gebruik. Er kan op worden gekookt en mee worden verwarmd. Er is al een CV-ketel ontwikkeld die op waterstof werkt.

Verder las ik deze week over een ontwikkeling in België dat er een zonnepanel is ontwikkeld die waterstof produceert. Dit is een mooie ontwikkeling, want stroom is moeilijk op te slaan en met waterstof kan dit wel. Er zijn geen smerige accu’s voor nodig.

Door nu in een hoog tempo gasloos te worden en het bestaande gasleiding netwerk af te bouwen en ook nieuwe woningen niet meer te voorzien van een aansluiting maak je de mogelijkheid om het gasnetwerk te transformeren naar een waterstofnetwerk moeilijker. 

Ik zou er voorstander van zijn om het gasnetwerk goed te blijven onderhouden, nieuwe woningen wel aan te sluiten en de komende jaren wijk voor wijk aan te sluiten op waterstof. De huidige apparatuur om te bouwen en geschikt te maken voor het gebruik van waterstof. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft ook een dergelijke ombouw plaatsgevonden. Toen zijn alle huishoudens in Nederland van stadsgas (gewonnen door lokale gasfabrieken vanuit steenkool) overgegaan naar aardgas (afkomstig uit Slochteren 1959) Waarom kan een dergelijke ombouw nu niet weer gebeuren. Oprichten van lokale waterstoffabrieken, wijk voor wijk aansluiten en apparatuur ombouwen of vervangen dat op waterstof werkt. Lokale waterstoffabriek oprichten en deze waterstoffabrieken stapsgewijs aansluiten op een landelijk netwerk.

Ik hoop met deze blog met mijn visie op van het gas af iets toe te voegen aan de discussie. Een discussie die ik tot nu toe te eenzijdig vind en die het doel om te komen CO2 neutraal uit oog verliest.

Auteur: Gerard Pelgrim

Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld Raadslid gemeente Zutphen Lid Auditcommissie gemeente Zutphen Bestuursondersteuner bij de Politie Oost-Nederland.

2 gedachten aan “Meer aandacht nodig voor waterstof als vervanger aardgas anders halen we de doelen van het klimaatakkoord niet.”

  1. Interessante blog Gerard. De uitvinding van het waterstofpaneel is een goede ontwikkeling maar vraagt om een nuance. Het rendement is 15%, maar stroom opwekken met een zonnepaneel en vervolgens via elektrolyse waterstof maken levert ook 15% rendement op. Dus de Belgische claim ‘het hoogste rendement’ gaat niet op.
    Vandaag hebben we contact gehad met de uitvinders van het waterstofpaneel van de universiteit in Leuven en zij bevestigen deze cijfers. Maar ze werken verder aan een beter rendement en dat is goed nieuws.

    1. Paul dank voor je reactie. Ik wil met deze blog meer nuances brengen in het klimaatdebat. Ik vind het debat nu te eenzijdig. Het debat moet breder. De ontwikkelingen betreft waterstof blijven voor mij gevoel onderbelicht. We zijn van plan om vanuit de Stadspartij hierover bijeenkomst (de vorm denken wij nog over na) te organiseren.
      Zoals ik al mij blog al aangeef er is veel mogelijk wat betreft waterstof. Zeker betreft opslag. Uiteraard moet de techniek zich nog verder ontwikkelen. Ik zou graag hierover een keer verder praten. Het klopt dat de Belgische ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan het maar biedt wel perspectief en is goed nieuws voor de (nabije) toekomst.

Reacties zijn gesloten.