We moeten naar een duurzame, aardgasloze toekomst.

We moeten naar een duurzame, aardgasloze toekomst. Zutphen is er mee begonnen en zet haar eerste stappen. Samen met de inwoners worden door Zutphen de eerste stappen gezet.

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Natuur_milieu_water/Zutphen_van_de_Toekomst

Maar willen we de landelijke doelstellingen van het klimaatakkoord halen dan ligt er een enorme opgave. Het gaat over 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen.

Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle huizen en gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden. Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten.

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving

Een paar hoofdpunten uit dit klimaatakkoord zijn:

  • De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en wordt isolatie aantrekkelijker;
  • Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor aardgasvrije opties beter haalbaar;
  • Normen voor isolatie en installaties als warmtepompen moeten zorgen voor nog meer stimulering van aardgasvrije opties en energiebesparing;
  • Gemeenten moeten voor 2021 aan de slag met transitievisies en wijkuitvoeringsplannen;
  • Gebouw gebonden financiering, gecombineerd met een bewonersparticipatieproces waarvoor principes worden opgesteld, moeten de woningeigenaar over de streep trekken.

Mooi dat Zutphen de handschoen oppakt en samen met haar inwoners aan de slag gaat en plannen maakt voor aardgasvrije buurten en wijken.

Auteur: Gerard Pelgrim

Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld Raadslid gemeente Zutphen Lid Auditcommissie gemeente Zutphen Bestuursondersteuner bij de Politie Oost-Nederland.