Steeds meer dieren dreigen te verdwijnen

Verontrustend dat er steeds meer dieren in de problemen komen en verdwijnen uit het landschap. Door ondermeer het terugdringen van het gebruik van pesticiden en gerichte maatregelen op landschapsniveau kunnen we de negatieve trend keren. Zoals het terugbrengen van dynamiek in moerassen, maar ook hele eenvoudige en direct uitvoerbare maatregelen. Bijvoorbeeld het creëren van bloemrijke stroken langs akkers en flauwe oevers bij sloten. Dit geeft meer biodiversiteit en dus voedsel voor de dieren maar ook kleur aan onze omgeving. Laten we vandaag beginnen, morgen is het wellicht te laat. #durftevragen.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24732

Korhoen
Korhoen

 

Auteur: Gerard Pelgrim

Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld Raadslid gemeente Zutphen Lid Auditcommissie gemeente Zutphen Bestuursondersteuner bij de Politie Oost-Nederland.