Regionale Energie Strategie

Regionaal samenwerken voor realisatie van de Klimaatopgave

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, zijn drastische maatregelen nodig. Dit jaar wordt het nationaal Klimaatakkoord gesloten, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Veel van de afspraken moeten in de regio worden waargemaakt.

Een historische uitdaging die een nieuwe manier van samenwerken vraagt. Voor met name provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers.

Zij staan hiervoor aan de lat èn krijgen de ruimte om de landelijke afspraken te vertalen in passende maatregelen voor de regio. Dit gaan ze doen door gezamenlijk een Regionale Energiestrategie te maken.

20181005-res-publiekssamenvatting-versie1.pdf

indeling-res-regios.pdf

Auteur: Gerard Pelgrim

Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld Raadslid gemeente Zutphen Lid Auditcommissie gemeente Zutphen Bestuursondersteuner bij de Politie Oost-Nederland.