Betoog: Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Zutphen

Afgelopen maandag 4 november heb ik in de raadsvergadering van de gemeente Zutphen gesproken over de programmabegroting voor 2020-2023. Hieronder het betoog wat ik heb uitgesproken bij deze raadsvergadering namens de Stadspartij Zutphen-Warnsveld.

Betoog Begroting 2020-2023 door Gerard Pelgrim, Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld

Raadsagenda 4-11-2019 Programmabegroting 2020-2023

Kabinet komt bij de voorjaarsnota met extra geld voor de jeugdzorg. Maar is het extra geld wel voldoende om de tekorten van de gemeenten te dekken?

De gemeenten krijgen in 2019 € 420 miljoen, in 2020 € 300 miljoen en in 2021 € 300 miljoen. Dit geeft gemeenten, zeker in 2019 wat ruimte. De gelden zijn echter niet van een structureel karakter. Dat vind ik zeer teleurstellend. De jaren vanaf 2022 laat dit kabinet over aan haar opvolgers. Wel is dit kabinet bereid in te stemmen met een, onder gezamenlijk opdrachtgeverschap, in te stellen nader onderzoek (over de periode 2015-2019), om te bepalen welke structurele compensatie nodig is, met daaraan gekoppeld een arbitrage.

Daarnaast zal dit kabinet de provinciale toezichthouders een richtlijn geven zodat gemeenten een meerjarendekking in de begroting kunnen opnemen voor de uitgaven jeugd. De druk om op andere voorzieningen te bezuinigen wordt hiermee verlicht.

Maar de gemeenten krijgen ook een opdracht mee van het kabinet. De gemeenten moeten het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter laten functioneren en vernieuwing van de jeugdzorg bespoedigen. Het kabinet doet net of dit bij de gemeenten al niet hoog in het vaandel staat. De extra gelden die nu vanuit de voorjaarsnota beschikbaar komen zijn enkel de gelden die bij overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten op 1 januari 2015 zijn bezuinigd. De minister erkend dat het volume is gestegen en de jeugdzorg is duurder geworden. Of deze gelden dus voldoende zijn om het tekort te dekken is maar de vraag.

Zie hieronder de brief van 27 mei 2019 van het kabinet aan de VNG.

brief-kabinet-aan-de-vng-over-extra-gelden-voorjaarsnota-jeugdzorg-en-ggz.pdf

Waarop moet Zutphen de komende jaren bezuinigen?

Voor de gemeente Zutphen dreigen de komende jaren (2018-2021) flinke tekorten te ontstaan. Met name in het sociaal domein. (Jeugdzorg en WMO).

Het gaat hierbij in de komende vier jaar over een bedrag tussen de ca. € 24 miljoen en de ca. € 34 miljoen.

Hoe moet Zutphen dit realiseren. Moeten we voorzieningen afbouwen, investeringen uitstellen, meer inkomsten gaan verwerven, vastgoed verkopen etc.

Heeft u ideeën, dan kunt u die naar mijn mailen en mogelijk komen we gezamenlijk tot mooie oplossingen.

Hier onder een link naar de begroting van de gemeente Zutphen 2018 en de behandeling in het forum van 14 mei 2018.  Dit kan u wellicht helpen.

https://zutphen.begroting-2018.nl/

http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/presentatie-over-het-proces-om-te-komen-tot-bezuinigingen