Betoog: Programmabegroting 2020-2023 Gemeente Zutphen

Afgelopen maandag 4 november heb ik in de raadsvergadering van de gemeente Zutphen gesproken over de programmabegroting voor 2020-2023. Hieronder het betoog wat ik heb uitgesproken bij deze raadsvergadering namens de Stadspartij Zutphen-Warnsveld.

Betoog Begroting 2020-2023 door Gerard Pelgrim, Fractievoorzitter Stadspartij Zutphen-Warnsveld

Raadsagenda 4-11-2019 Programmabegroting 2020-2023

Hoe zichtbaar, herkenbaar en transparant is de gemeenteraad van Zutphen

De gemeenteraad wil meer zichtbaar, herkenbaar en transparant zijn. Hoe ziet de inwoner van Zutphen of ook de niet inwoner van Zutphen de gemeenteraad in Zutphen. Zijn de gemeenteraadsleden en de gemeenteraad voldoende zichtbaar en herkenbaar. Weet u als inwoner van Zutphen waar de raad mee bezig is en doet. Is wat er gebeurt transparant?

Weet u de raad en haar raadsleden te bereiken? Wordt hierover  vanuit de gemeenteraad voldoende communiceert, wat merkt en ziet u hiervan (bv op social media, website, etc.) en weet u de kanalen te vinden.

Kent en bent u op de hoogte van de raadsagenda en weet u wanneer en waar  de raad vergadert?

Ik ben benieuwd naar uw beeld en uw ideeën hierbij. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zou anders moeten?

Ik nodig u uit om te reageren. Mail uw reactie aan mij Gerard Pelgrim.

Al uw reacties zal ik verzamelen en delen in een van mijn volgende blogs en daarna met de gemeenteraad van Zutphen.

Waarop moet Zutphen de komende jaren bezuinigen?

Voor de gemeente Zutphen dreigen de komende jaren (2018-2021) flinke tekorten te ontstaan. Met name in het sociaal domein. (Jeugdzorg en WMO).

Het gaat hierbij in de komende vier jaar over een bedrag tussen de ca. € 24 miljoen en de ca. € 34 miljoen.

Hoe moet Zutphen dit realiseren. Moeten we voorzieningen afbouwen, investeringen uitstellen, meer inkomsten gaan verwerven, vastgoed verkopen etc.

Heeft u ideeën, dan kunt u die naar mijn mailen en mogelijk komen we gezamenlijk tot mooie oplossingen.

Hier onder een link naar de begroting van de gemeente Zutphen 2018 en de behandeling in het forum van 14 mei 2018.  Dit kan u wellicht helpen.

https://zutphen.begroting-2018.nl/

http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/presentatie-over-het-proces-om-te-komen-tot-bezuinigingen